ईश्वर का पर्यायवाची शब्द | Ishwar Ka Paryayvachi Likhiye

Ishwar Ka Paryayvachi Likhiye

  • Bhagavaan
  • Bhagavaan
  • Paramapita
  • Bhagavaan
  • Eesh
  • Jagadeesh
  • Jagadeeshvar
  • Vidhaata
  • Paramaatma

ईश्वर का पर्यायवाची – परमपिता, परमात्मा

परमपिता, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता।


Leave a Comment